Old School Yoga Winkel

Niveaus

Level 2 / Serious Search is bedoeld voor mensen die langer dan een half jaar wekelijks Iyengar yogales volgen en geen fysieke problemen hebben.

Level 3 / Able and Willing is bedoeld voor meer ervaren Iyengar yoga studenten die 5 minuten kopstand tegen de muur kunnen doen. Je moet ook gemakkelijk kunnen liggen in een achteroverbuiging over een stoel en van daaruit kunnen opdrukken naar een boog.

Level 4 / Crazy les. Je moet minstens een paar jaar ervaring hebben in Iyengar yoga als je deze les wilt volgen. Je moet in staat zijn om een Sirsasana zonder muur met variaties te doen en meerdere keren achter elkaar jezelf kunnen op tillen vanaf de vloer in urdhvadanurasana. Verwacht de moeilijkere asana’s, verwacht veel herhalingen , verwacht lange tijden in houdingen en verwacht technische verklaringen.

Welke hulpmiddelen heb je nodig + alternatieven?

Wees creativiteit bij het bedenken van hulpmiddelen, zorg daarbij wel dat het veilig is. Het moet stevig genoeg zijn en niet gemakkelijk weg kunnen schuiven. Bijna alles kan als een prop dienen, de bank, de aanrecht, de papierbak.

Om je op gang te brengen hier onder de lijst van hulpmiddelen en wat alternatieven

 • een yoga- of campingmat (achterkant van een stuk vloerkleed kan ook)
 • een vrij stukje muur in de buurt van de korte kant van je mat
 • een paar dekens, bolster of badhanddoeken
 • een riem of koord
 • yogablokken of twee boeken aan elkaar getapet of conservenblikken
 • een stoel of krukje

 

Levels

Level 2 / Serious Search is intended for people who follow lessons every week for more than six months and who have no physical problems.

Level 3 / Able and Willing is meant for experienced Iyengar yoga students who are capable of doing head balance at the wall for 5 minutes and who can lie over a chair in a back bend conveniently and from there can push up to a back arch.

Level 4 / Crazy. You must have at least a few years of experience in Iyengar yoga if you want to follow this class and be capable to do a Sirsasana without a wall with variations and Urdhvadanurasana from the floor for multiple times. Expect the more difficult asana’s, expect many repetitions, expect holding poses for a long time, expect technical explanations.

What tools do you need + alternatives?

Be creative when thinking of props, making sure it is safe. It should be sturdy enough and not slide too easily. Almost anything can serve as a prop, the bank, the kitchen counter, the paper bin.

To get you started here below the list of tools and some alternatives

 • a yoga / camping mat (back of a piece of carpet is also possible)
 • a free space at the wall near the short side of your mat
 • a few blankets, bolster or bath towels
 • a belt or cord
 • yoga blocks or 2 books taped together or canned tins
 • a chair or stool